Hallituksen jäsenten palkkiot

 

Varsinainen yhtiökokous päättää Atrian hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenillä ei ole osakepalkkiojärjestelmiä tai osakesidonnaisia palkitsemisjärjestelmiä. Toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet on selostettu omassa osiossaan.

Hallitukselle maksettiin vuonna 2014 palkkioita seuraavasti:

• kokouskorvaus 300 euroa/kokous;
• työajan menetyskorvaus 300 euroa kokous- ja toimituspäiviltä;
• hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 400 euroa kuukaudessa;
• hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 2 200 euroa kuukaudessa;
• hallituksen jäsenen palkkio 1 700 euroa kuukaudessa; ja
• matkakorvaus valtion matkustussäännön mukaan (VR, Ekstra-luokka).

Hallituksen jäsenille vuonna 2014 maksetut kuukausi- ja kokouspalkkiot hallitustyöskentelystä (mukaan lukien hallitustyöskentely yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä) olivat seuraavat:


Nimi

Asema

Hallitus ja valiokunta-työskentenly

Konserniin kuuluvilta yhtiöiltä saadut etuudet

Yhteensä

Seppo Paavola

Puheenjohtaja

72 300

 

72 300

Timo Komulainen

Varapuheenjohtaja

44 100

33 900 

78 000

Esa Kaarto

Jäsen

30 600

21 300 

51 900

Jukka Moisio

Jäsen (6.5.2014 alkaen)

15 100

15 100

Kjell-Göran Paxal

Jäsen

31 800

8 100

39 900

Jyrki Rantsi Jäsen

33 300

1 800

35 100

Maisa Romanainen

Jäsen

24 300

 

24 300

Harri Sivula

Jäsen

28 200

 

28 200

YHTEENSÄ

 

279 700

65 100

344 800