Hallituksen jäsenten palkkiot

 

Varsinainen yhtiökokous päättää Atrian hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenillä ei ole osakepalkkiojärjestelmiä tai osakesidonnaisia palkitsemisjärjestelmiä. Toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet on selostettu omassa osiossaan.

Hallitukselle maksettiin vuonna 2013 palkkioita seuraavasti:

• kokouskorvaus 300 euroa/kokous
• työajan menetyskorvaus 300 euroa/kokous- ja toimituspäivä,
• hallituksen puheenjohtajan palkkio 4.400 euroa kuukaudessa,
• hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 2.200 euroa kuukaudessa,
• hallituksen jäsenen palkkio 1.700 euroa kuukaudessa, ja
• matkakorvaus valtion matkustussäännön mukaan (VR Ekstra luokka).

Vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen jäsenten palkkiot sekä kokouskulujen korvaukset ennallaan.

Hallituksen jäsenille vuonna 2013 maksetut kuukausi- ja kokouspalkkiot hallitustyöskentelystä (mukaan lukien hallitustyöskentely yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä) olivat seuraavat:

Nimi

Asema

Hallitus ja valiokunta-työskentenly

Konserniin kuuluvilta yhtiöiltä saadut etuudet

Yhteensä

Seppo Paavola

Puheenjohtaja

75 300

 

75 300

Timo Komulainen

Varapuheenjohtaja

41 000

34 800 

75 800

Tuomo Heikkilä

Jäsen (26.4.2013 asti)

12 800

 

12 800

Esa Kaarto

Jäsen

33 300

19 800

53 100

Kjell-Göran Paxal

Jäsen

32 400

7 800

40 200

Jyrki Rantsi Jäsen (26.4.2013 alkaen)

20 500

20 500

Maisa Romanainen

Jäsen

23 100

 

23 100

Harri Sivula

Jäsen

26 700

 

26 700

YHTEENSÄ

 

265 100

62 400

327 500